Pole Dance


Pole-Dance Praha

Slovn spojen pole dance znamen v pekladu tanec u tye. Je to skvl metoda, jak inn tvarovat tlo a dt prchod svmu svdnmu j. Pijte ho vyzkouet i Vy! Kvalitn vuka s eskou elitou v slech, kde garantujeme vlastn ty pro kadho astnka.

Jsme zakldajcm lenem eskho svazu pole & art sports.

V Centru Tance u a trnuj jedin dv mistryn v Pole Sport.

  • Renka Kunstov, mistryn svta v Pole Sport 2015
  • Iveta Rov, mistryn Evropy v Pole Sport 2015

Na hodinch Vs neek svlkn ani nic vulgrnho, nbr elegantn svdn tanen prvky a choreografie, kter ve Vs dokou probudit netuenou enskost, naplnit Vs vnitn silou a pocitem svobody. Budete se ctit jako zvoj vlajc ve vtru, sexuln bohyn, drz holka i akrobatka.


Pole dance hrav nahrad hodiny v posilovn a navc Vm zaru, e se budete skvle bavit a zpevnte sv tlo rovnomrn od hlavy a k pat. Pi pravidelnm trninku budete ctit poslen zejmna na binch svalech a horn polovin tla. Pole dance je blahodrn t pro eny, kter se chtj zbavit nadvhy. Urit nemuste mt obavy, e na hodinch nebudete stait.

Lektorky jsou speciln vykoleny a uvdomuj si specifika pole dance. Vuka je pozvoln, jednotliv prvky se vyuuj pomalu a dkladn - tak, aby si tlo postupn zvykalo na tento druh pohybu.

Pole dance do esk republiky piel ze zpadn Evropy a USA, kde je mezi fitness volnoasovmi aktivitami oblben ji del dobu. Nedvno dokonce vznikla oficiln Pole dance federace a kadoron se pod World Pole Dance Championship. Nechyb ani soute Miss Pole Dance.

V na nabdce najdete nsledujc typy pole dance:
Pole dance (bez pvlastku): v kurzech se naute zklady tance u tye, chzi, otoky, zklony, pedklony, jednoduch spiny a prvky ze striptzovho tance. V pokroilejch rovnch pak pijdou na adu inverty, sedy i lehy na tyi a akrobatick prvky. Kurzy doporuujeme enm od 18 let, kter absolvovaly alespo jeden semestr flirt dance, ale mohou se astnit i eny bez pedchozch tanench zkuenost.

Pole dance fitness: v tchto kurzech se ty uv jako nstroj k posilovn a zpevovn tla, emu je vnovna vtina hodiny. Pole dance fitness je vbornm podprnm programem pro eny, kter se chtj v klasickm pole dance dostat rychleji k akrobatickm a nronjm prvkm. Vuka je vnovna statickm prvkm u tye, pi kterch si uvdomte nutnost zpevnn tla, ale pro uvolnn jsou zalenny rovn i otoky a spiny.

Pole dance light: jedn se o odlehenou formu klasickho pole dance. Dky n zpstupujeme pole dance i enm, kter si z njakho dvodu netroufaj pihlsit rovnou na bn hodiny. Pole dance light je vhodn pro eny boubelky, dmy stednho a vyho vku a ty z Vs, kter chtj dt svmu tlu jet vce asu, aby poslilo a zvyklo si na pohyb na tyi. Lektorky se zamuj vce na tanen prvky a kreace, kter nevyaduj tolik sly v rukou. Pole dance light je spolen s flirt dance vhodn ppravka na klasick pole dance a pole dance fitness.

Seznn v na nabdce mete najt:
Duo pole routine
Lekce zamen na prvky pro dv pokroil tanenice na jedn tyi (nad sebou, vedle sebe), pi kterch se vytv zajmav akrobatick spojen a pechody. Doporuujeme pro pokroil tanenice, kter ji zvldaj inverty a lehy na tyi.

Chinese pole
Speciln akrobatick technika prce s ty, kter vznikla v nskch cirkusech. Pouv se zvltn pilnav obuv uren pmo k tomuto stylu tance. Lekce jsou ureny pro pokroil tanenice.

Jak se oblknout na hodinu pole dance
Na lekce pro zatenky doporuujeme krtk legny, suknku i krasky a top i triko. Tanit mete bu bosky, v tanench pikotech nebo ponokch. Vhodn je vzt si nvleky na ltka, kter Vs uchrn ped ppadnmi modinami. Pokroilm doporuujeme velmi krtk krasky a top bez rukv. Do taky si mete pidat boty na vysokch podpatcch.

Na konec pipojujeme varovn: Jakmile se Vm jednou poda prolett kolem tye, u bez n nebudete chtt t! Stane se z n V spolehliv tanen partner, pevn kotva a mazlek. Ty, kter u vyzkouely, vd ...

Doporuujeme:
V internetovm obchod Tanecniobchod.cz najdete mnoho sluivch tip na obleen do hodin pole dance. Krom toho tak velk lgr mobiln tanen ty, kterou si mete odnst a vyut pro domc trnovn.

POLE DANCE KOMUNITA:
POLE DANCE - tanec s tyLekc pole dance se mohou astnit dmy, kter doshly vku minimln 18 let a vce.

 
 
Pipojte se ke skupin Pole Dance na socilnch stch:
 

Vyberte si kurz

Pedchoz
1 2 3 4
Dal